ΛΑΚΥΔΗΣ

Κυρήνη
3ος αιώνας π.Χ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οπαδός των δογμάτων της Σκεπτικής φιλοσοφίας, ο οποίος παρά ταύτα έγινε διάδοχος του Αρκεσιλάου στην πλατωνική ακαδημία το 241-240 π.Χ. Στην Αθήνα δέχτηκε μεγάλες τιμές από τον Άτταλο. Ως μαθητές του φέρονται οι Τηλεκλής, Εύανδρος, Χρύσιππος, και άλλοι.